Finansförbundet

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Finansförbundet är ett fackförbund för dig inom bank- och finansbranschen. Oavsett vilken utbildning du har kan du bli medlem. Är du student och läser ekonomi och kan tänka dig att arbeta inom bank- eller finansbranschen kan du också bli medlem. Som pensionär kan du också vara medlem.

Finansförbundet är facket för:

 • Bank- eller finansbranschen
 • Studenter.

Besök Finansförbundet

Medlemsavgiften varierar efter din inkomst. Men de tre första månaderna är gratis. Är du under 30 år när du söker medlemskap reduceras avgiften med 60 kr/mån de två första åren och om du fortfarande är under 30 år under dessa år. Sedan betalar du efter inkomst, för närvarande 38 kr/mån om du tjänar 0-5000 kr/mån. och som högst 280 kr om du tjänar 25 001 kr/mån. eller mer. Studerandemedlemskap är gratis och som pensionär betalar du 286 kr/år. Det finns också reducerad avgift för medlemmar som är studielediga, långtidssjukskrivna, arbetslösa, föräldralediga och utlandsanställda.

Du måste själv betala avgiften till a-kassan, Finans- och Försäkringsbranschens Arbetslöshetskassa, för närvarande är medlemsavgiften 85 kr/månad.

Det här får du för medlemsavgiften:

 • Rådgivning och förhandlingshjälp i arbetsrelaterade frågor. Det finns fackliga representanter på din arbetsplats eller på Finansförbundets kansli som kan hjälpa dig. På hemsidan finns formulär att fylla i för att kontakta en jourhavande ombudsman.
 • Lönestatistik. Tillgång till branschens lönestatistik.
 • Inkomstförsäkring vid arbetslöshet; försäkringen ger dig ersättning i 120 dagar upp till en månadslön som motsvarar 60 000 kr. Du måste ha varit medlem i facket de senaste 12 månaderna för att få ersättningen. Och du måste vara medlem i a-kassan. Om du vill kan du ta en tilläggsförsäkring som ger dig ersättning upp till en månadslön på 100 000 kr och förlänga tiden med 180 dagar.
 • Trygghetsfonden som kan ge (de flesta medlemmar omfattas) ersättning vid arbetslöshet utöver a-kassans ersättning och upp till en månadslön på 25 000 kr. Du ska ha varit anställd hos en arbetsgivare som tillhör Bankinstitutens Arbetsgivarorganisation (BAO) i 5 år. Man kan även ansöka om bidrag från fonden för att studera eller för att starta eget företag.
 • Andra försäkringar som gratis grundförsäkring i tre månader som omfattar liv-, olycksfall och sjukvårdsförsäkring hos Trygg Hansa. Sedan väljer du om du vill fortsätta att betala själv eller inte alls. Är du studerande får du ett liknande erbjudande om bra försäkringar med låga premier.
 • Kurser och seminarier om arbetsrelaterade ämnen, seminarierna är gratis för alla medlemmar.
 • Stipendier och fonder. Du kan söka stipendier för studier och uppsatsskrivning och fondmedel om du hamnar i tillfällig ekonomisk svår situation till exempel långvarig sjukdom.
 • Ledarskapsstöd. Är du chef blir du erbjuden chefsseminarier. Du blir också ansluten till ett chefsnätverk, där chefer som tillhör andra fackliga organisationer också finns med. Du har rätt till särskilt stöd och rådgivning centralt från facket.
 • Nätverk för IT-relaterade tjänster. Arbetar du med IT-frågor inom bank och finansbranschen finns det ett särskilt nätverk kallat IT-folket du kan ansluta till.
 • Övriga medlemsförmåner/rabatter. Medlemslån och bolån genom samarbetsavtal med vissa banker finns möjlighet att få fördelaktiga privatlån och bolån. Det finns också fördelaktiga försäkringar genom fackets samarbete med försäkringsbolag.
 • Du får också rabatter på kryssningar, hotell, semesterboende i Italien, linser, solglasögon och glasögon, friskvårdsaktiviteter, tidningsprenumerationer och utbildningar.

Kollektivavtal

Finansförbundet har kollektivavtal med Bankinstitutens Arbetsgivareorganisation, BAO. Kollektivavtalet reglerar anställnings-, arbetstids- och lönefrågor men även andra arbetsrelaterade förhållanden som arbetsmiljö och kompetensutveckling. Om du arbetar i bankbranschen har din arbetsgivare sannolikt ett kollektivavtal.

Utöver detta kollektivavtal finns avtal med andra företag.

Om Finansförbundet

Finansförbundet har ca 28 000 medlemmar. Fackförbundet är politiskt oberoende och medlemsstyrt. Finansförbundet är medlem i TCO (Tjänstemännens centralorganisation).

De viktigaste frågorna är för Finansförbundet är att medlemmarna har bra anställningsförhållanden med bra löneutveckling, att medlemmarna har utvecklings- och karriärsmöjligheter oberoende av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, att medlemmarna har ett bra skydd och stöd vid sjukdom, arbetslöshet och pension för att nämna några av frågorna. Du kan läsa mer om vad Finansförbundet anser i särskilda frågorna här: https://www.finansforbundet.se/Om-oss/Sa-tycker-vi/Vara-asikter/

Finansförbundet är med i 15:53-rörelsen. Denna rörelse arbetar med att få igenom jämställd föräldraförsäkring, årliga lönekartläggningar och samma rätt till heltid.

Finansförbundet har många fackliga samarbeten både nationellt och internationellt för att driva sina frågor. Ett exempel är förbundets medlemskap i världens största yrkesinternational UNI, Union Network International.

Finansförbundet driver också ett särskilt utvecklings- och solidaritetsarbete som syftar till att hjälpa kollegor i andra länder att skapa rättvisa och bra förhållanden för anställda i finansföretag. En procent av medlemsavgiften går till detta arbete.

Finansförbundet är medlem i europeiska intresseorganisationen Finance Watch. Här samlas bland annat fackförbund, forskare, konsumentorganisationer och anti-korruptionsorganisationer och som arbetar för en bättre finansmarknad.

Organisation

Lokalt på arbetsplatsen väljer medlemmarna kontaktombud. De flesta medlemmarna är också med i en fackklubb vars klubbstyrelse, som också är vald av medlemmarna, arbetar fackligt på din arbetsplats. I fem olika regioner i Sverige arbetar respektive regionstyrelse med fackligar frågor över företagsgränserna inom regionen.

Klubbstyrelserna och regionstyrelserna väljer ombud till Finansförbundets kongress. Kongressen är förbundets högsta beslutande organ. En förbundsstyrelse verkställer vad kongressen har beslutat.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.