Fackförbundet ST

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

ST är facket för dig som är yrkesverksam inom statlig verksamhet. Din arbetsplats kan vara Arbetsförmedlingen, Datainspektionen, Ekonomistyrningsverket, Fiskeriverket, Posten, Svenska Domstolar med flera. Du kan vara medlem i facket oavsett vilken utbildning eller befattning du har i den statliga organisationen. Du kan också vara student eller pensionär. ST erbjuder också tips och råd för den fortsatta karriären. Du fyller i en ansökan på nätet. Avgiften till facket är gratis de 3 första månaderna för ny medlem. Därefter betalar du bara 50 kronor per månad under de kommande sex månaderna av ditt medlemskap. Erbjudandet gäller dig som inte har varit medlem i ST de senaste 18 månaderna.

Från och med den tionde månaden av ditt medlemskap betalar du ordinarie förbundsavgift som baseras på din månadsinkomst före skatt. Avgiften är då 128- 240 kr beroende på din månadslön. Det kan komma till en avgift till avdelningen eller en sektion.

Som medlem får du en basinkomstförsäkring som täcker upp till 80% av lönen i 150 dagar (max 80.000 kr/mån). Det finns även möjlighet att teckna en tilläggsförsäkring som täcker ytterligare dagar.

Hos ST får du även förhandlingshjälp och facklig rådgivning som medlem. På ST:s hemsida kan du även se vad olika befattningar inom statliga myndigheter och organisationer har för lönesättning 2013. (men inte för statliga bolag). Du hittar också råd inför lönesamtal med mera. Det finns också olika medlemsförmåner, som bolån, försäkringar.

Viktigaste frågorna för facket ST

ST viktigaste frågorna fram till 2016 är de anställdas lön, inflytande och arbetsmiljö. ST är partipolitiskt obundet. Facket är medlemsstyrt med 9000 förtroendevalda i landet och cirka 90 000 medlemmar. Organisationen består bland annat av avdelningar som delas in i fyra typer:

  1. Vanligast är de avdelningar som finns hos myndigheter som verkar över hela landet, till exempel ST hos Försäkringskassan eller Skatteverket.
  2. En annan typ av avdelningar finns hos myndigheter som är självständiga men har liknande verksamhet, till exempel Länsstyrelserna och universiteten.
  3. Avdelningar som berör flera bolag som är självständiga men har en gemensam motpart. Exempelvis branschavtal mot arbetsgivarorganisationer.
  4. Avdelningar där myndigheten finns på en eller ett fåtal orter som till exempel ST inom Riksdagen eller Kungliga biblioteket.

ST:s största kollektivavtalsområde är med Arbetsgivarverket. Området omfattar myndigheter, affärsverk, universitet och högskolor och statsunderstödda stiftelser.

Fackförbundet ST är facket för:

  • Anställda på statliga myndigheter eller bolag, högskolor och universitet.
  • Studenter.

Besök Fackförbundet ST

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.