Civilekonomerna

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

🕪 OBS, Jusek har slagits samman med Civilekonomerna och bildat fackförbundet Akavia. Efter det har Jusek och Civilekonomerna lagt ner.

Om du är utbildad ekonom på akademisk nivå passar fackförbundet och intresseorganisationen civilekonomernas bra för dig. Förbundet har 44 000 medlemmar, som alla är ekonomer. Fackets främsta uppgift är att stärka medlemmarna i frågor som balans i livet, ersättningar, jämställdhet och kompetensutveckling.

Fackförbundet civilekonomerna

Men hur vet du om du passar för medlemskap i civilekonomernas? Vad är egentligen en civilekonom? Vi reder ut begreppet nedan.

För att få kalla sig civilekonom är det vedertaget att man uppfyller civilekonomernas krav för medlemskap. Det krävs en akademisk utbildning motsvarande minst 180 högskolepoäng där minst 90 av dessa är kurser inom ekonomi. Ämnesområden som räknas som ekonomi är till exempel företagsekonomi, nationalekonomi, industriell ekonomi, ekonomisk historia, ekonomisk geografi, handelsrätt, logistik och turism. Är du just nu studerande kan du bli medlem, dessutom är det gratis under studietiden. När du sedan är nyutexad har du en rabatterad avgift det första året. Avgiften är då 199 kr/mån. Om man uppfyller kraven och är klar med sin examen kan man ansöka om civilekonomernas diplom.

Ordinarie avgift för fullvärdig medlem är 281 kr/mån. Som pensionär eller arbetslös har du reducerad avgift.

Här är en kort genomgång av vilka övriga förmåner medlemskapet i civilekonomernas ger dig:

  • Gratis tillgång till 25 populära e-böcker inom facklitteratur.
  • Det finns också ett så kallat karriärstöd för medlemmarna. Det omfattar stöd vid planering av karriären och när du söker eller byter jobb eller blir chef eller startar eget.
  • Via ett samarbete med Danske Bank får du tillgång till förmåner kring din privatekonomi som till exempel kostnadsfria vardagstjänster i upp till 12 månader. Via samarbete med SEB kan du få bland annat medlemslån, råd och hjälp med juridiska avtal som testamente eller bodelning.
  • Aktuell lönestatistik för branschen för att du skall kunna jämföra dig med andra inom samma verksamhet.
  • Lönerådgivning för att du som arbetstagare skall veta vad su kan göra för att förbättra den och dina anställningsvillkor.
  • Medlemsjour för arbetsrättsliga frågor som kan uppstå. Det kan var frågor som uppsägning eller löner.
  • Seminarier och kurser utan kostnad inom intressanta ämnen för dig som ekonom.
  • Tillgång till medlemstidningen Civilekonomen

A-kassa – Medlemskapet i civilekonomernas a-kassa kostar 110 kr/mån ( 2018-11-06) Det är ett krav att vara med i just civilekonomernas a-kassa om du vill kunna få ersättning från inkomstförsäkringen som ingår i medlemskapet hos civilekonomerna.

Inkomstförsäkring – Om du är yrkesverksam, d.v.s du arbetar och uppbär lön, har du rätt till ersättning från inkomstförsäkringen om du ofrivilligt skulle bli av med jobbet. Ersättningstiden är som längst 120 dagar och som mest uppgår den till 80% av lönen, upp till 80 000/mån.

Gåmedifacket.nu erfar via nyhet publicerad på civilekonomernas hemsida i oktober 2018 att Jusek och civilekonomerna har för avsikt att bilda ett nytt modernt fackförbund för de båda medlemskategorierna. Civilekonomernas medlemmar är enbart akademiskt utbildade. Jusek har förutom ekonomer också jurister, systemvetare, personalvetare, kommunikatörer och samhällsvetare. Båda facken är starka inom akademiker och har många medlemmar. Eftersom organisationerna ligger så nära varandra i intressefrågor och har liknande medlemsbas har man nu beslutat att verka för ett bildande av ett nytt modernt förbund där det bästa från de båda facken kombineras för att bli ännu starkare. Intentionen är att det nya fackförbundet skall bildas innan utgången av 2019. Tills detta arbete är klart löper ditt medlemskap vidare precis som vanligt.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.