Fackförbund för Försäkring & Finans

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Facket för försäkring och finans även kallat (Försäkringstjänstemannaförbundet )FTF är det största facket i Sverige inom försäkringsbranschen. De erbjuder förmånliga inkomstförsäkringar som underlättar om arbetslöshet skulle uppstå. Facket för försäkring och finans har ett brett spektrum av medlemmar som arbetar på försäkringsbolag, försäkringsförmedlare eller på banker som ägs av försäkringsbolag. FTF erbjuder flera olika tjänster och hjälpmedel för att underlätta situationen för sina medlemmar vilket leder till en säkrare känsla ifall något problem som är arbetsrelaterat skulle inträffa.

Fördelaktiga tjänster hos Facket för försäkring och finans

Som facklig medlem i Facket för Försäkring och FinansFTF kan man få stöd och fördelaktiga råd om sin arbetssituation eller sitt arbetssökande. Är man arbetssökande så kan man till exempel få hjälp med att få till ett bra CV där tips och råd ges om hur man skall utforma det på bästa sätt utifrån det arbete man söker till. Man kan på FTFs hemsida få bra idéer om hur man skall lägga upp sitt pensionssparande på ett effektivt sätt, vilket verkligen kan löna sig i framtiden. Man kan genomgå olika enkäter om arbetsmiljö för att få vidare råd om hur man kan förbättra sin situation för att trivas så bra som möjligt på sitt arbete. FTF erbjuder även juridisk hjälp eller så kallat förhandlingsstöd vid arbetsrelaterade problem vilket kan vara till stor hjälp vid en eventuell tvist.

FTFs breda kontaktnät

Genom både nationellt och internationellt arbete så har Facket för försäkring och finans ett brett kontaktnät vilket bidrar till en hög kompetens på specifika sakkunnigfrågor och andra fält. FTF är ett fackförbund inom Tjänstemännens centralorganisation (TCO), vilket innebär att FTF är med och påverkar samhällsutvecklingen och de typer av frågor som berör FTFs medlemmar. Internationellt så arbetar FTF bland annat med Nordic Financial Unions (NFU) som är förankrat i Bryssel där majoriteten av lagstiftningar kring arbetslagar bestäms. FTF är ett mycket starkt fackförbund som är väletablerat och har många medlemmar i Sverige som tillsammans aktivt arbetar för en bättre arbetsmiljö och relaterade omständigheter. Facket för försäkring och finans finns över hela landet inom olika företag i branschen, och man kan enkelt starta upp egna klubbar och föreningar där FTF inte nått fram ännu. Detta skapar ett starkt och stabilt nätverk som bidrar till en bättre arbetskultur.

FTFs inkomstförsäkringar

Facket för försäkring och finans har en av de mest förmånliga inkomstförsäkringarna i landet. En inkomstförsäkring är något som hjälper dig som har blivit av med jobbet och är beroende av a-kassa och andra inkomster. Med en inkomstförsäkring från FTF så har du en förmånlig försäkring som har ett väldigt högt tak för högsta lön som försäkras. Inkomstförsäkringen kan även gälla även fast man genomgår andra former av åtgärder för aktiv sysselsättning. När man blir medlem i FTF så får man automatiskt denna typ av inkomstförsäkring. Att ha en bra inkomstförsäkring kan verkligen förändra utsikten på den annars svåra vardagen som arbetslöshet innebär, men med FTFs trygga nät så kan man göra det enklare för sig.

Länk till FTF

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.