Facket för marknadsföring och försäljning

Unionen.se - Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal.se - Ett fackförbund för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Marknadsföring är en bransch i snabb förändring. Den digitala utvecklingen och möjligheterna den medför påverkar branschen och dem som jobbar inom marknadsföring i stor utsträckning. Det gäller att anamma och hänga med i digitaliseringen om man vill vara relevant på arbetsmarknaden framåt. Många är oroliga över förändringstakten och upplever en stress över att inte kunna ta till sig nya trender, nya verktyg och nya förhållningssätt. Under 2016 gjordes en större undersökning, Adobe Digital Roadblock Report , där omkring 1300 marknadsförare i Europa fick svara på frågor kring hur de upplever utmaningar, möjligheter och utveckling inom branschen. Mer än hälften svarade att man upplever förändringstakten som dramatisk i marknadsföringsbranschen. Nästan hälften var bekymrade över deras kapacitet att hänga med i utvecklingen.

Arbeta inom marknadsföring och försäljning

De kanske viktigaste delarna inom marknadsföring framöver att omfamna är områden som Digital annonsering, Mobilmarknadsföring, digital marknadsföring, sociala medier, E-handel, content marketing och sökmotoroptimering. Dessa i kombination med förmåga att hantera och använda massiva mängder av data kommer vara mycket betydelsefulla inom branschen framöver. Flera nya rollbeskrivningar har tillkommit i vardagstal som alla jobbar inom marknadsföring eller försäljning i någon form, exempelvis influencers och content managers. Arbetsvillkor inom marknadsföring och försäljning varierar stort. Branschen spänner över ett brett område och många olika typer av anställningar. Vi går igenom ett par saker du skall tänka på kring din anställning nedan, saker som du också kan få vidare hjälp med hos ett fackförbund som är lämpligt för branschen.

Du som arbetar inom telefonmarknadsföring, telefonförsäljning eller callcenter bör reflektera över arbetstider som ofta kan vara kvällstid och helg. Hur ersätts den obekväma arbetstiden? Arbetet kan vara mycket styrt och kontrollerat kring raster, toalettbesök och lunch då tillgänglighet på telefon är mätbart och en del av styrningen.

Jobbar du med försäljning i någon form kan det vara lätt att missa innebörden av fast kontra rörlig lön. Det är inte ovanligt att man har en lägre fast lön men med möjlighet att tjäna in bra rörlig lön vid goda resultat. Det många missar är vilken lön som är pensionsgrundande, och sjukgrundande. Närmare förklarat, vilken ersättning har du rätt till om du blir sjuk, och vilken lön är det som styr din pensionsinbetalning? Om du ha stor rörlig lön som inte ger dig rätt till sjukersättning i tjänstepension kan det bli en mycket stor omställning av levnadsomkostnader, om du blir sjukskriven en längre tid. Detsamma gäller pensionen, om du tjänar bra men bara den fasta lönen är grund för tjänstepensionen, kan det bli mycket låg pension i förhållande till din inkomst. Kolla upp detta vad som gäller på din arbetsplats, finns kollektivavtal eller inte? Facket kan hjälpa dig reda ut begreppen ytterligare.

Lämpliga fackförbund för dig inom marknadsföring eller försäljning – Som marknadsförare kan du säkert komma från olika typer av utbildningar eller bakgrund. Många är utbildade ekonomer eller kommunikatörer. En viktig faktor när du skall bli medlem i facket är om du jobbar inom statlig offentlig sektor eller om du är anställd inom privat sektor. Oavsett sektor är du högst troligt klassad som tjänsteman eller tjänstekvinna. Om du arbetar inom privat sektor som tjänsteman är Unionen det största fackförbundet med bra förmåner och kunskaper kring frågor inom marknadsföringsbranschen.

Länk till Unionen.se

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.