Facket för marknadsföring och försäljning

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.


Marknadsföring är en bransch i snabb förändring. Den digitala utvecklingen och möjligheterna den medför påverkar branschen och dem som jobbar inom marknadsföring i stor utsträckning. Det gäller att anamma och hänga med i digitaliseringen om man vill vara relevant på arbetsmarknaden framåt. Många är oroliga över förändringstakten och upplever en stress över att inte kunna ta till sig nya trender, nya verktyg och nya förhållningssätt. Under 2016 gjordes en större undersökning, Adobe Digital Roadblock Report , där omkring 1300 marknadsförare i Europa fick svara på frågor kring hur de upplever utmaningar, möjligheter och utveckling inom branschen. Mer än hälften svarade att man upplever förändringstakten som dramatisk i marknadsföringsbranschen. Nästan hälften var bekymrade över deras kapacitet att hänga med i utvecklingen.

Arbeta inom marknadsföring och försäljning

De kanske viktigaste delarna inom marknadsföring framöver att omfamna är områden som Digital annonsering, Mobilmarknadsföring, digital marknadsföring, sociala medier, E-handel, content marketing och sökmotoroptimering. Dessa i kombination med förmåga att hantera och använda massiva mängder av data kommer vara mycket betydelsefulla inom branschen framöver. Flera nya rollbeskrivningar har tillkommit i vardagstal som alla jobbar inom marknadsföring eller försäljning i någon form, exempelvis influencers och content managers. Arbetsvillkor inom marknadsföring och försäljning varierar stort. Branschen spänner över ett brett område och många olika typer av anställningar. Vi går igenom ett par saker du skall tänka på kring din anställning nedan, saker som du också kan få vidare hjälp med hos ett fackförbund som är lämpligt för branschen.

Du som arbetar inom telefonmarknadsföring, telefonförsäljning eller callcenter bör reflektera över arbetstider som ofta kan vara kvällstid och helg. Hur ersätts den obekväma arbetstiden? Arbetet kan vara mycket styrt och kontrollerat kring raster, toalettbesök och lunch då tillgänglighet på telefon är mätbart och en del av styrningen.

Jobbar du med försäljning i någon form kan det vara lätt att missa innebörden av fast kontra rörlig lön. Det är inte ovanligt att man har en lägre fast lön men med möjlighet att tjäna in bra rörlig lön vid goda resultat. Det många missar är vilken lön som är pensionsgrundande, och sjukgrundande. Närmare förklarat, vilken ersättning har du rätt till om du blir sjuk, och vilken lön är det som styr din pensionsinbetalning? Om du ha stor rörlig lön som inte ger dig rätt till sjukersättning i tjänstepension kan det bli en mycket stor omställning av levnadsomkostnader, om du blir sjukskriven en längre tid. Detsamma gäller pensionen, om du tjänar bra men bara den fasta lönen är grund för tjänstepensionen, kan det bli mycket låg pension i förhållande till din inkomst. Kolla upp detta vad som gäller på din arbetsplats, finns kollektivavtal eller inte? Facket kan hjälpa dig reda ut begreppen ytterligare.

Lämpliga fackförbund för dig inom marknadsföring eller försäljning – Som marknadsförare kan du säkert komma från olika typer av utbildningar eller bakgrund. Många är utbildade ekonomer eller kommunikatörer. En viktig faktor när du skall bli medlem i facket är om du jobbar inom statlig offentlig sektor eller om du är anställd inom privat sektor. Oavsett sektor är du högst troligt klassad som tjänsteman eller tjänstekvinna. Om du arbetar inom privat sektor som tjänsteman är Unionen det största fackförbundet med bra förmåner och kunskaper kring frågor inom marknadsföringsbranschen. Jobbar du statligt och är ekonom kan även Jusek passa bra. Läs mer om olika fackförbund och gör ett informerat val.

Länk till Unionen.se
Länk till Jusek

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.


Rulla till toppen