Fackförbund för konsult

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & inkomstförsäkring ingår i medlemskapet. Unionen är det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall gå med i facket. Kika in på deras hemsida och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.


Konsulter finns inom en mängd olika branscher. Man kan säga att gemensamt för en konsults arbete oavsett bransch är att man kan ge råd och stöd till andra som behöver det tack vare de erfarenheter eller specialistkunskaper man har. Det kan vara inom IT, logistik, ledarskap, miljöområden och kvalitet och verksamhetsutveckling och mycket mera. Uppdragen kan vara korta 1-3 dagar eller spänna över en längre tid månader-år. Konsulten är ofta anställd av ett företag inom aktuell bransch men kan också vara egen företagare. Arbetstiden är dagtid, kvällsarbete och resor kan förekomma. Ofta har en konsult sådana egenskaper och kunskaper att mötet med beställaren/kunden och uppdraget underlättas. Det kan vara en snabb förståelse av beställarens/kundens behov genom lyhördhet, att lägga fram konkreta förslag, ge anpassade råd och beslutsstöd. Att vara konsult är en vidareutveckling av sitt yrkesområde

Lämpliga fackförbund

Fackförbund som passar konsulter

Det finns en rad olika konsulter och därmed finns det också många fackförbund som kan passa dig som jobbar som konsult. Några vanliga exempel på olika typer av konsulter är:

  • IT-konsult
  • Marknadsföringskonsult
  • Byggkonsult
  • Bokförings- och ekonomikonsult
  • Mediakonsult

Det här är några exempel som visar att en konsult kan arbeta inom så vitt skilda branscher som bygg och ekonomi. På grund av detta måste du välja ett fack för konsult som vänder sig till din bransch.

Det är viktigt att du får rätt typ av stöd. Även om ett bredare fackförbund kan ge dig flera viktiga tjänster kanske du vill satsa på det fack som är skräddarsytt för din yrkeskategori. För att komma fram till rätt val måste du vara väl medveten om dina behov.

Viktiga tjänster för dig som jobbar som konsult

Men för att förstå vilket stöd du vill se från ditt fackförbund måste du förstås vara medveten om vad du kan bli erbjuden. Det första fack för konsulter som du undersöker kanske verkar mycket bra. Men om du inte ser på fler alternativ kan du missa ett ännu bättre val för dig.

Viktiga fördelar med fackförbund för konsulter är:

  • Inkomstförsäkring – Det här är en tjänst som många olika yrkesgrupper har behov av. Den täcker för en stor del av din lön i det tillfälle att du skulle stå utan jobb. Om du har en högre lön kan den här försäkringen få stor betydelse. Jämför vad möjliga fack har ett erbjuda som försäkring då du förlorar din inkomst.
  • Villkor av olika slag – Ett fackförbund för konsulter kan också hjälpa till med förhandlingar. Ditt medlemskap kan påverka den lön du får såväl som andra saker som vad du får betala för din hemförsäkring eller för ditt lån.
  • Förhandlingar – Det är inte alltid så lätt att förhandla med en arbetsgivare. Facket kan hjälpa till om du till exempel skulle få sparken och behöver förhandla med arbetsgivaren om villkoren för ditt varsel.

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.


Rulla till toppen