Fackförbund för konsult

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Konsulter finns inom en mängd olika branscher. Man kan säga att gemensamt för en konsults arbete oavsett bransch är att man kan ge råd och stöd till andra som behöver det tack vare de erfarenheter eller specialistkunskaper man har. Det kan vara inom IT, logistik, ledarskap, miljöområden och kvalitet och verksamhetsutveckling och mycket mera. Uppdragen kan vara korta 1-3 dagar eller spänna över en längre tid månader-år. Konsulten är ofta anställd av ett företag inom aktuell bransch men kan också vara egen företagare. Arbetstiden är dagtid, kvällsarbete och resor kan förekomma. Ofta har en konsult sådana egenskaper och kunskaper att mötet med beställaren/kunden och uppdraget underlättas. Det kan vara en snabb förståelse av beställarens/kundens behov genom lyhördhet, att lägga fram konkreta förslag, ge anpassade råd och beslutsstöd. Att vara konsult är en vidareutveckling av sitt yrkesområde

Lämpliga fackförbund

Fackförbund som passar konsulter

Det finns en rad olika konsulter och därmed finns det också många fackförbund som kan passa dig som jobbar som konsult. Några vanliga exempel på olika typer av konsulter är:

  • IT-konsult
  • Marknadsföringskonsult
  • Byggkonsult
  • Bokförings- och ekonomikonsult
  • Mediakonsult

Det här är några exempel som visar att en konsult kan arbeta inom så vitt skilda branscher som bygg och ekonomi. På grund av detta måste du välja ett fack för konsult som vänder sig till din bransch.

Det är viktigt att du får rätt typ av stöd. Även om ett bredare fackförbund kan ge dig flera viktiga tjänster kanske du vill satsa på det fack som är skräddarsytt för din yrkeskategori. För att komma fram till rätt val måste du vara väl medveten om dina behov.

Viktiga tjänster för dig som jobbar som konsult

Men för att förstå vilket stöd du vill se från ditt fackförbund måste du förstås vara medveten om vad du kan bli erbjuden. Det första fack för konsulter som du undersöker kanske verkar mycket bra. Men om du inte ser på fler alternativ kan du missa ett ännu bättre val för dig.

Viktiga fördelar med fackförbund för konsulter är:

  • Inkomstförsäkring – Det här är en tjänst som många olika yrkesgrupper har behov av. Den täcker för en stor del av din lön i det tillfälle att du skulle stå utan jobb. Om du har en högre lön kan den här försäkringen få stor betydelse. Jämför vad möjliga fack har ett erbjuda som försäkring då du förlorar din inkomst.
  • Villkor av olika slag – Ett fackförbund för konsulter kan också hjälpa till med förhandlingar. Ditt medlemskap kan påverka den lön du får såväl som andra saker som vad du får betala för din hemförsäkring eller för ditt lån.
  • Förhandlingar – Det är inte alltid så lätt att förhandla med en arbetsgivare. Facket kan hjälpa till om du till exempel skulle få sparken och behöver förhandla med arbetsgivaren om villkoren för ditt varsel.
Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.