Fackförbund för lantmätare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Lantmätare

Lantmätare kan arbeta inom kommunala verksamheter, på Lantmäteriet som är en statlig myndighet, eller kanske som konsulter. Oavsett är man akademisk utbildad tjänsteman. Utbildningen är på antingen tre eller fem år. Arbetet består av flera olika delar, det mesta utgår från geografisk information. Vissa sysslar med mätning, beräkning och analys av data. Andra har mer fokus på ekonomi eller juridiska frågor. Kortfattat kan man säga att all mark i Sverige är indelat i fastigheter, dessa kan vara bebyggda eller obebyggda. Skogsfastigheter består till exempel av skog, ibland med någon bebyggelse. Lantmätare är delaktiga i planering av hur mark skall exploateras och utnyttjas, till exempel när vägar skall byggas. Samhällsbyggnad i stort är beroende av lantmätarens tjänster. Fackförbund för lantmätare finns inom privat och offentliga sektorn, och då som tjänsteman.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top