Fackförbund för fastighetsingenjör

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Fastighetsingenjörer är anställda på fastighetsbolag eller arbetar på konsultbasis. Kortfattat kan man säga att fastighetsingenjörer ansvarar för den tekniska drift och underhållsverksamheten. Man har kostnadsansvar, tekniskt ansvar, miljöansvar och ibland personalansvar för ett team. Det är också fastighetsingenjören som ansvarar för upphandlingar av lite mer kvalificerad natur. Man kan specialisera sig inom miljö och energiarbete, och då handlar det om att utforma och utveckla ett företags energi mål. Yrket kräver akademisk utbildning från högskola eller en specialiserad utbildning från yrkeshögskolan. Söker du fackförbund för fastighetsingenjörer är det troligtvis inom privat tjänstemannasektor.

Lämpliga fackförbund

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.