Fackförbund för projektledare

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Projektledare finns inom flera olika branscher och områden. Projekt är en arbetsform som kräver ett annat arbetssätt än vad som annars är vanligt. Projekt har vanligtvis en uppdragsbeskrivning från arbetsgivaren eller från den som behöver starta ett projekt med till exempel inhyrd projektledare. Beskrivningen talar om vad som ska göras och vilken tid det får ta och vilka resurser som kan användas (budget och personal). Projektledarens roll är att verkställa uppdraget med hjälp av en projektgrupp. Ledarrollen i projekt innebär att man samordnar resurserna och aktiviteterna men också att se till att arbetsklimatet är gott och att alla vet vad målet är och när det ska vara klart. Det finns olika hjälpmedel och metodiker som kan vara till hjälp för koordinering och samsyn av arbetsuppgifterna och resurserna. Ofta är projektledning en roll man har utöver sin ordinära yrkesutbildning och det finns flera olika projektledarutbildningar varav några kan leda till certifiering.

Lämpliga fackförbund

Utbildning för att bli projektledare

Titeln projektledare har ingen specifik utbildning kopplad till sig utan är en yrkesroll som innebär en samordnande och ledande för olika typer av projekt i många olika branscher. Det går att vara projektledare inom så vitt skilda branscher som IT, reklam, miljö, flyg, sjukvård eller infrastruktur. Metodiken för projektledning är dock gemensam oavsett vilken bransch en projektledare verkar i. Det går att utbilda sig i projektledning och därefter certifiera sig. Några av de största och mest erkända aktörerna inom projektledningsutbildning och -certifiering är IPMA och PMI.

Certifiering är inget krav för att arbeta som projektledare men kan leda till att man får leda större och mera komplexa projekt och därmed får högre lön.

Löneform projektledare

Den vanligaste löneformen för projektledare är en fast månadslön om man är tillsvidareanställd på ett företag. Förmåner, ledigheter och övriga anställningsvillkor brukar regleras i kollektivavtal för respektive bransch samt i det individuella anställningsavtalet.

Rörliga lönedelar kan förekomma för projektledare, särskilt om man arbetar som konsult. Då kan lönen vara komponerad av en fast månadslön men med påslag beroende av månadens debiteringsgrad samt ett påslag för respektive timme arbetad hos kund.

Bonussystem förekommer också för projektledare men är ofta knutet till företaget man arbetar på snarare än själva rollen som projektledare. Bonusen kan baseras på individuell prestation, avdelningens/enhetens sammanlagda prestation samt hela företagets eller koncernens resultat.

Vad är en normal/rimlig lön som projektledare?

Vad som är en rimlig nivå för en viss individuell projektledare är svårt att avgöra genom att titta på genomsnittslön. Eftersom projektledare är en såpass bred yrkestitel är lönespannet stort och varierar mellan branscher och beror även på erfarenhet. Projekn är också olika stora och komplexa, alltifrån ett litet enmansprojekt med en budget på några tiotusentals kronor upp till miljardprojekt med ett stort antal delprojekt och projektmedlemmar.

Arbetstider projektledare

De flesta projektledare arbetar normal kontorstid, d.v.s. dagtid. I arbetet brukar flexibilitet i arbetstiden vara vanligt. Specifikt för projektledare är att arbetstid och även övertid kan bli ganska intensivt ibland. Ska ett projekt levereras en viss tid så gäller det att arbeta för att hålla deadline och vissa perioder av projektet kan därmed kräva långa arbetsdagar. En duktig projektledare ser till att få en rimlig tidplan sett till projektets omfattning men ibland kan man ha en krävande projekt beställare eller så dyker oförutsedda händelser upp under projektet utan att man kan ändra tidsplanen.

Övertidsersättning

Som projektledare har man ibland övertidsersättning, ibland inte. Detta beror på bransch, kollektivavtal, företag och individuellt avtal. Man har möjlighet att avtala bort övertidsersättning mot en extra semestervecka och/eller högre månadslön. Det är därför viktigt att fundera på hur mycket övertid man uppskattar kommer att ingå i tjänsten som projektledare.

Semesterersättning projektledare

Som projektledare får man semesterersättning enligt kollektivavtal. Som projektledare har man rätt till 12 % av sin årslön.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.