Fackförbund för projektledare

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Projektledare

Projektledare finns inom flera olika branscher och områden. Projekt är en arbetsform som kräver ett annat arbetssätt än vad som annars är vanligt. Projekt har vanligtvis en uppdragsbeskrivning från arbetsgivaren eller från den som behöver starta ett projekt med till exempel inhyrd projektledare. Beskrivningen talar om vad som ska göras och vilken tid det får ta och vilka resurser som kan användas (budget och personal). Projektledarens roll är att verkställa uppdraget med hjälp av en projektgrupp. Ledarrollen i projekt innebär att man samordnar resurserna och aktiviteterna men också att se till att arbetsklimatet är gott och att alla vet vad målet är och när det ska vara klart. Det finns olika hjälpmedel och metodiker som kan vara till hjälp för koordinering och samsyn av arbetsuppgifterna och resurserna. Ofta är projektledning en roll man har utöver sin ordinära yrkesutbildning och det finns flera olika projektledarutbildningar varav några kan leda till certifiering.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top