Fackförbund för administratör

Tips:

Sveriges största fackförbund Unionen.se fungerar för de allra flesta yrken & de har även en väldigt prisvärd inkomstförsäkring. Det är också det förbund som överlägset flest svenskar väljer när de skall välja mellan olika fackförbund. Kika in på Unionen.se och se om det är möjligt att bli medlem med ditt yrke.

Administratörer

Administratörer finns inom en mängd yrkesgrupper och branscher. Man kan arbeta med strukturer, register, utredningar, kontroller, skrivelser, planering, uppföljning, ekonomi, statistik, ärendehandläggning, orderhantering, personalfrågor, lönefrågor, rådgivning och information och mycket mera. Administratören kan vara anställd inom privata företag och offentliga myndigheter och organisationer. Beroende på vilken sektor din arbetsgivare är inom söker du relevant fackförbund för administratörer. Arbetsuppgifterna kan vara interna åt arbetsgivaren eller rikta sig till allmänhet och privatpersoner. Arbetstiden är normalt dagtid. Arbetsplatsen är i regel fast men resor och möten med kollegor och samarbetspartners förekommer också. Gymnasieutbildning eller högskoleutbildning krävs beroende på arbetsuppgiften och på vilken nivå och svårighetsgrad uppgiften har. En typ av grundutbildning finns inom gymnasieskolans handels och administrationsprogram. Lämpliga utbildningar kan finnas vid yrkeshögskolan också.

Lämpliga fackförbund

Som vi nämner ovan….

Kika in på Unionen.se och se om det går att bli medlem i Sveriges största fackförbund med ditt yrke.

Scroll to top