Fackförbund för administratör

Hitta rätt fackförbund till ditt yrke

A-kassa & inkomstförsäkring

Försäkringar som ingår

Förmåner & rabatter

Hur länge måste man vara medlem

Unionens fackförbund

Sveriges största fackförbund Unionen.se har ca 690 000 medlemmar och fungerar för tjänstemän, egenföretagare & chefer. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för tjänstemän, egenföretagare & chefer

Kommunal

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare, både inom offentlig- och privat sektor. Över 500 000 medlemmar. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.

Passar för arbetare både inom offentlig och privat sektor

Administratörer finns inom en mängd yrkesgrupper och branscher. Man kan arbeta med strukturer, register, utredningar, kontroller, skrivelser, planering, uppföljning, ekonomi, statistik, ärendehandläggning, orderhantering, personalfrågor, lönefrågor, rådgivning och information och mycket mera. Administratören kan vara anställd inom privata företag och offentliga myndigheter och organisationer. Beroende på vilken sektor din arbetsgivare är inom söker du relevant fackförbund för administratörer. Arbetsuppgifterna kan vara interna åt arbetsgivaren eller rikta sig till allmänhet och privatpersoner. Arbetstiden är normalt dagtid. Arbetsplatsen är i regel fast men resor och möten med kollegor och samarbetspartners förekommer också. Gymnasieutbildning eller högskoleutbildning krävs beroende på arbetsuppgiften och på vilken nivå och svårighetsgrad uppgiften har. En typ av grundutbildning finns inom gymnasieskolans handels och administrationsprogram. Lämpliga utbildningar kan finnas vid yrkeshögskolan också.

Lämpliga fackförbund

Administratör lön

Information om vår statistik

Lönestatistiken ovan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB). Statistik på löner baseras på föregående kalenderår.

Beskrivning av yrket administratör

Yrket administratör är en yrkeskategori som består av flera olika yrken inom samma kategori. En administratör kan till exempel skriva protokoll, referat och sammandrag, redigera och formulera affärshandlingar och brev, översätta olika handlingar, administrera resor, möten och konferenser. En administratör med egen handläggning av ärenden har vanligtvis en högre lön än vad som visas i intervallet ovan.

Utbildning för att arbeta som administratör

Beroende på vilken roll du har varierar kraven på utbildning. I vissa fall kan det krävas högskoleutbildning, i andra räcker det med en gymnasieexamen. Generellt kräver yrket att du vidareutbildar dig i språk, data och ekonomi. Det kan också vara bra att läsa juridik, marknadsföring eller skaffa dig kunskaper inom informationsteknologi.

Vad är en normal lön som administratör?

Den gröna kurvan visar enligt vår statistik den genomsnittliga lönen inom yrket. Vad som är en rimlig lön för dig är svårare att säga eftersom det bland annat beror på din erfarenhet, din utbildning, om du arbetar inom offentlig eller privat sektor.

Saker som positivt påverkar din lön som administratör

Det finns ett antal saker som kan påverka att din lön blir högre. Nedan listas några av dessa.

  • Erfarenhet av arbetsuppgifterna och om dina specifika kunskaper är efterfrågade kan generellt ge en högre lön.
  • Att vara gruppchef eller projektledare.
  • Jobb inom en bransch som är populär.
  • Du är expert inom ett visst fackområde.
  • Du visar bra arbetsresultat, vill utvecklas och är flexibel.
  • Du är mångsidig och har många olika arbetsuppgifter.

Arbetstider administratör

Att arbeta som administratör innebär vanligtvis kontorstider, 8.00-17.00 eller 9.00-18.00 på vardagar. Det beror på vilken arbetsgivare du har och inom vilket område du arbetar. Dina arbetstider kan också vara flexibla.

Semesterersättning administratör

Semesterlagen reglerar rätten till semester och semesterersättning. Information om det finns även i ditt kollektivavtal. Enligt semesterlagen har du rätt till 12% av din lön i semesterersättning. Om ditt företag har kollektivavtal kan semesterlönerna vara högre.

Övertidsersättning

Beroende på ditt kollektivavtal varierar din övertidsersättning. Om det inte finns ett kollektivavtal ska du ha reglerna i ditt anställningsavtal. För att du ska ha rätt till övertidsersättning måste arbetet godkännas i efterhand eller vara beordrat i förväg. Kompensation för övertidsarbete ges antingen i ledig tid (kompensationsledighet) eller i pengar (övertidsersättning).

Hur övertidsersättningen ser ut beror på vilken veckodag det är och vilken tid det gäller. I de flesta kollektivavtal är övertidsersättningen din månadslön delat i 94 för varje timme du arbetat extra på vardagar fram till klockan 20.00. På helger och efter klockan 20.00 på vardagar är övertidsersättningen i de flesta avtal din månadslön delat i 72 för varje timme.

Foto av författare
Andreas är skribent och står för det redaktionella innehållet på Gåmedifacket.nu. Andreas har har flera års erfarenhet av ekonomi och djup förståelse inom fackliga frågor.

Gå inte oförsäkrad...

Unionen.se är Sveriges största fackförbund med över 700 000 medlemmar. Unionens fackförbund passar dig som arbetar som tjänsteman, egenföretagare, chef eller studerande. Inkomstförsäkring upp till 60 000 kr per månad ingår i medlemskapet.

Kommunal.se är fackförbundet för alla arbetare och har över 500 000 medlemmar. Funkar både om du jobbar inom offentlig och privat sektor. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.