Inkomstförsäkring

En inkomstförsäkring är i det flesta fallen något som ingår i det fackliga medlemskapet och fungerar som ett kompliment till a-kassan ( Arbetslöhetskassan ). Beroende på villkoren i inkomstförsäkringen utgår ersättning utöver det som akassan betalar ut. Idag ligger a-kassans tak på 25.025 kr i månaden dom första 100 dagarna. Har du en högre månadslön än så, kommer inkomstförsäkringen att täcka upp till 80% av din tidigare lön. Olika förbund erbjuder snarlika försäkringar och i de flesta fall, men inte alltid, ingår det i medlemsavgiften. Det kan därför vara en god ide att kolla med ditt fackförbund vilka villkor som gäller.

Vem kan teckna en inkomstförsäkring

Det kan skillja sig mellan olika försäkringsavtal om vem som kan ingå i försäkringen. En del inkomstförsäkringar kräver att man är tillsvidare anställd och andra tillåter andra former av sysselsättning. Gemensamt är att det faktistk finns en inkomst att försäkra. Det finns också vissa regler för att inkomstförsäkringen skall gälla och att ersättning skall utgå. Vanligt är att du varit yrkesverksam 12 månader från det att du tecknade försäkringen och att du inte har vetskap om en kommande uppsägning. I många avtal liknar villkoren de arbetsvillkor som gäller för a-kassan. Det är också vanligt att det krävs att du är ansluten till a-kassan. Även om vissa fackförbund inte kräver det så täcker inte försäkringen a-kassans del vid arbetslöshet, vilket kan ge en väldigt låg inkomst och otrygg tillvaro. Om du är egenföretagare finns det också alternativ. Unionens medlemskap för egenföretagare innehåller t.e.x även en inkomstförsäkring.

Vad får man för ersättning?

För att ta ett exempel så utgår vi ifrån att arbetslöshet inträffar för en person som har 35 0000 kr i månadslön. 
  • Personen är medlem i ett fackförbund och en inkomstförsäkring ingår i medlemskapet.
  • Försäkringen ger upp till 80% av lönen i 150 dagar.
  • Nettolön(efter skatt) av 35 0000 är ca 26815 kr.
  • A-kassan betalar 14558 kr i månaden dom första 100 dagarna. Därfefter 12380 mellan dag 100-300.
  • Inkomstförsäkringen täcker en ersättning upp till 80% av lönen.

Privata alternativ

Du behöver inte vara medlem i facket för att ha en inkomstförsökring. Det finns privata alternativ som erbjuds av försäkringsbolag. Du måste dock vara medlem i en a-kassan. I stort sett alla inkomstförskringar grundar sig på a-kassans beslut och täcker mellanskillnaden upp till försäkringens tak.