Lämpliga fackförbund för Larm & säkerhetstekniker

Ledarna
SEKO

Facket för Larm & säkerhetstekniker

Vi kunde hitta 2 fackförbund för Larm & säkerhetstekniker

Jobbar man som larm och säkerhetstekniker har man gymnasieutbildning eller motsvarande samt branschcertifiering. Det är vanligt att man har en certifierad per bolag som är ansvarig installationsingenjör. Arbetet består i att installera olika former av larmsystem eller passersystem på industrier, privatbostäder eller arbetsplatser. Det är också vanligt att man utbildar användarna av systemen så att funktionerna används rätt. Flera system skall integreras med varandra, och en del service och uppgraderingar görs löpande, bra med kunskap inom programmering. Arbetsmiljön är till stor del ute hos kunder, en del resor ingår och även jourtjänst. Det finns både anställningar på stora bolag med stora behov av installationer och skötsel av system, och små bolag som sköter installationer och service åt mindre kunder. De flesta är anställda inom privat sektor.