Facket för Chefer

Som chef är det viktigt att vara med i ett fackförbund som känner till den arbetsmiljön och de arbetsrelaterade problem som kan uppstå när man har en befattning som innebär ledarskap. Många kan tycka att det är onödigt och bortkastade pengar att gå med i facket, men faktum är att de flesta som är aktiva medlemmar drar stor nytta av att gå med i facket. Det finns många olika områden som man kan få hjälp och råd kring, samt få en inkomstförsäkring som kan bli väldigt värdefull. Idag finns det ett flertal starka fackliga organisationer och förbund som representerar chefer i olika delar av näringslivet. De som är mest framträdande i Sverige för chefer är fackförbunden Unionen, Jusek, ST, Ledarna och Vision, som med sin erfarenhet finns som stöd och skapar trygghet för chefer runtom i hela landet.

Inkomstförsäkring för chefer

Som medlem i ett fackförbunden får man möjlighet till en inkomstförsäkring som ger ekonomisk ersätting om man skulle bli arbetslös. En inkomstförsäkring läggs till den ersättning a-kassa betalar ut när arbetslös. Det bidrar till att man kan få ut ett avsevärt högre belopp än bara a-kassa. Genom att ha en inkomstförsäkring som är utformade för chefer som i regel har en högre inkomst så underlättar det till stor del den ekonomiska situationen vid arbetslöshet.

Professionella fackliga tjänster som erbjuds

Hos Unionen får man som medlem ett stort utbud av hjälp och tjänster för olika arbetsrelaterade situationer. Unionen arbetar med erfarna coacher och jurister som kan komma med stöd och råd för hur man ska lösa en tvist på arbetet på bästa sätt, eller något annat som förefaller problematiskt i sin ledarroll. Detta kan vara till stor hjälp då man har ett nätverk av kompetens kring sig vilket skapar trygghet. Som medlem hos Jusek kan man få rådgivning och lösningar anpassat efter den situationen man befinner sig i. Vanliga frågor berör föräldraledighet, sjukdom, pension där det finns tydliga lagar och avtal kring, men som man lätt kan missa om man inte är väl insatt. Genom att vara del av ett fackförbund för chefer så kan man få god hjälp att hantera denna typen av frågor genom vägledning och direktiv kring sin situation från professionella jurister och andra kompetensgruper. Även Ledarna har en mycket uppskattad "Chefservice" dit medlemmar kan vända sig för råd och hjälp vid situationer som uppstår i arbetet.

Unionen
Ledarna
ST (Statligt anställda)