Installation, drift, underhåll

Många verksamheter har arbeten inom installation, drift och underhåll. Något av följande kan vara exempel på arbetsuppgifter. Reparationer av utrustning, skötsel av fastigheter, övervaka och underhålla anläggningar samt installera utrustning eller maskiner. Stort fokus läggs idag på energibesparing ur miljösynpunkt. Uppvärmning, ventilation och kyla är stora områden som kräver specialistkunskaper. Även inom reparationer av fordon och bilar har kraven på specialkunskaper inom data och elteknik ökat. Många jobbar på stora bolag som anställda arbetare eller tjänstemän, men det är vanligt med små lokala serviceföretag med ett fåtal anställda. Även enmanföretag inom området är förekommer. Det finns lämpliga medlemskap för alla dessa kategorier, sök efter fackförbund inom privat sektor eller egenföretagare.

Automationstekniker
Billackerare
Elektriker
Fastighetsskötare
fastighetstekniker
fastighetsvärd
Fordonsmontör
Kyl & värmepumpstekniker
Larm & säkerhetstekniker
Lastbils & maskinmekaniker

unionen Unionen - För alla tjänstemän i privat sektor