Bygg & Anläggning

Bygg och anläggning är en bred yrkeskategori där man kanske initialt tänker på praktiskt hantverksarbete. Idag innehåller dessa yrken höga krav på tekniskt kunnande då mycket av arbetet är automatiserat. Arbetet kan både vara praktiskt och fysiskt krävande, men också stillasittande och tekniskt krävande. Utbildningsgrad varierar från gymnasienivå till högsta akademiska utbildning. Det finns ett brett spektrum av yrkesroller. Man kan vara anställd vid stora bolag, både privata och offentliga, men även små företag med lokal anknytning. Stora bolag ställer krav på flexibilitet då man i många fall veckopendlar till arbetet som kan vara på olika platser, både i Sverige och utomlands. Vanliga arbetsplatser kan vara i privata hem med nybyggen eller renoveringar, statliga vägbyggen, fastighetsbyggen, brobyggen och fabriker. Beroende på om du är arbetare eller tjänsteman väljer du fackförbund för anställda inom Bygg och anläggning.

Anläggningsarbetare
Anläggningsdykare
Asfaltsläggare
Bergarbetare
Betongarbetare
Byggingenjör
Golvläggare
Håltagare
Inredningssnickare
Kranförare
Kyl & Värmepumpstekniker
Maskinförare
Murare
Målare
Plattsättare
Snickare
Stenmontör
Ställningsbyggare
Takmontör
VVS montör

unionen Unionen - För alla tjänstemän i privat sektor