Naturvetenskapligt arbete

Naturvetesnkapligt arbete kräver som bransch nästan uteslutande akademisk utbildning. Samhället är i stort behov av dessa kompetenser framöver och det är en bransch i utveckling. Naturvetare är verksamma inom framförallt områden som forskning, utredning, utbildning, livsmedelsframställning, förädlingsprocesser av till exempel råvaror. Det naturvetenskapliga områden samarbetar ofta över gränserna, biologi, kemi, fysik, teknik och data arbetar ofta sida vid sida i till exempel projekt eller utredningar. Miljövård är ett växande arbetsområde. Många arbetar inom det offentliga på sjukhus och andra vårdinrättningar med till exempel strålning, eller på forskning och utredningsinstitut som drivs av staten. Den privata sektorn är också stor inom till exempel bioteknik, industrin eller råvaruframställning. Således kan du som är verksam inom naturvetenskapligt arbete ha flera olika möjliga fackförbund beroende på vilken sektor du arbetar inom, om du är chef, anställd eller egenföretagare.

Arkeolog
Biolog
Biomedicinsk analytiker
Receptarie
Fysiker
Geolog
Ingenjör
Byggingenjör
Kemist
Miljövårdsyrken

unionen Unionen - För alla tjänstemän i privat sektor