Pedagogiskt arbete

De flesta som arbetar inom pedagogik arbetar av naturliga skäl inom skolan. Pedagogik är nämligen läran om lärande. Behovet av pedagoger är och kommer vara stort framledes. Lärandet pågår genom hela livet och man kan vara lärare eller pedagog till barn, ungdomar, vuxna och äldre. Som pedagog har man ansvar för sina elevers utveckling. Jobbar man med yngre är man till exempel förskollärare eller grundskollärare. De lite äldre eleverna behöver gymnasielärare eller lärare på folkhögskola. Det finns även vuxenutbildningar och behov av pedagoger på privata och statliga organisationer som har interna utbildningar eller traineeprogram. Gemensamt för alla pedagogiska yrken är att det är lärande som står i centrum, och det är ett yrke som är i ständig förändring. Den tekniska utvecklingen har förändrat arbetsmetoder och viss grad kraven på lärare. Mångar pedagoger inom skolans värld är anställda i offentlig verksamhet, men det finns även privata arbetsgivare. Kanske hittar du ett lite nischat fackförbund för lärare eller ett bredare fackförbund som passar även för lärare.

Behandlingsassistent
Elevassistent
Fritidspedagog
Förskollärare
Grundskollärare
Gymnasielärare
idrottslärare
Lärare
Rektor
Specialpedagog
Studie & yrkesvägledare
Trafiklärare

unionen Unionen - För alla tjänstemän i privat sektor