Tekniskt Arbete

Teknikområdet spänner över många branscher och inriktningar. Man arbetar inom både privat och offentlig sektor och är både nära produktion och mer övergripande på ledande befattningar. Många arbetar idag som egna företagare och konsulter. Exempel på arbetsområden är forskning, konstruktion, försäljning, marknadsföring och utveckling. De flesta yrken inom teknik kräver någon form av högre utbildning som universitet eller högskola. Flera lämpliga fackförbund finns för tekniska yrken, titta närmare på vilket som passar på din arbetsplats och anställning. Är du egenföretagare eller chef så säker du lämpligt medlemskap utifrån det.

Arkitekt
Fastighetsingenjör
GIS Ingenjör
Lantmätare
Logistiker
Maskiningenjör
Produktionstekniker
Tandtekniker

unionen Unionen - För alla tjänstemän i privat sektor