Kultur, Media & Design

Kreativitet och förmåga att skapa ny saker företeelser är centralt för dem som jobbar inom kultur, media eller design. Det är ett brett område med många typer av arbeten, exempelvis författare, fotograf, filmare, dansare, sångare och skådespelare. Det finns stora offentliga verksamheter som efterfrågar denna typ av kompetenser, exempelvis statliga televisionen, radio, teater och opera. Även privata arbetsgivare finns i privata mediekoncerner, som tv, media, reklam eller filmbolag. Sök ett fackförbund inom kultur, media och design, som passar anställningsform och arbetsgivare, privat eller offentlig verksamhet, samt om du betraktas som arbetare eller tjänsteman.

Art Director
Bloggare
Copywriter
Dansare
Fotograf
Grafisk formgivare
Influencer
Informatör
Kommunikatör
Inredningsarkitekt
Journalist
Ljudtekniker
Musiker
Originalare
Skådespelare
Social Media manager
Tolk
Webbdesigner

unionen Unionen - För alla tjänstemän i privat sektor